Velkommen til Søre Øyane Naturbarnehage

VELKOMMEN TIL SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE. Mottoet vårt er : Sammen om en god hverdag ! Barnehagen eies av Søre Øyane Grendalag, og ligger midt i naturen ute på Røtinga. Barnehagen vår er godkjent for 70 barn i alderen 0 - 6 år, fordelt på 4 avdelinger Kobbavågen, Homrahølo, Blokkebærhaugen og Fyrn.

Vi jobber mye med natur og uteliv, og har dette som vårt hovedsatsingsområde.
Naturen er vår beste gymsal ,og læringsarena der leik og læring går hånd i hånd.

Som navnet tilsier, bruker vi natur og uteliv som satsingsområde for alle barn i barnehagen, uansett alder. Gjennom turer og aktiviteter skal barna ta del i fellesskap og opplevelser som gir mestring. Barna skal oppleve leik og læring med naturen som gymsal.