Sammen om en god hverdag

Hverdagene gir barndommen verdi, og sammen med merke- og høytidsdager skapes det grunnlag for å lykkes i livet.

"Sammen om en god hverdag " er det mottoet  vi har valgt som vårt  felles arbeidsmål i barnehagen. Vi ser på hverdagene som de aller viktigste i livene våre, det er jo dem det er flest av og derfor er det viktig å fylle dem med :

  • humor , latter og glede
  • lek og læring
  • gode og rike opplevelser
  • kreativitet og skaperglede
  • tur og kultur
  • samarbeid
  • raushet og positivitet.

Med disse momentene i tankene , blir temaer og aktiviteter planlagt og organisert. Gjennom hverdagen sin i barnehagen skal barna oppleve mestring og tro på at "jeg kan!".