Temaveker "Livet i havet"

Også i år har vi hatt 2 temaveker i barnehagen med fokus på livet i havet

https://www.tv.osogfusa.no/ 

 

Trykk på linken og se filmen om spennende havdager i Øyane