Nytt fra UDIR og FUB

Velkommen til barnehagen

Foreldreutvalget for barnehager, FUB, har i samarbeid med UDIR laget et ny brosjyre til alle foreldre med barn som skal begynne i barnehage høsten 2016.

 

Den finner du ved å trykke på linken 

http://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/veiledere/velkommen_til_barnehagen_bm.pdf