Søre Øyane Naturbarnehage er med på Språkløyper

Språkløyper - nasjonal satsing for lesing og skriving

Språkløyper er et kompetansehevingsprogram utviklet av Lesesenteret og Skrivesenteret ved Universitetet i Stavanger. 

Som ved implimenteringen av DUÅ, er det lagt opp til at alle i personalgruppen skal delta samtidig i gjennomføringen av programmet. Gjennom 10 ulike økter kommer vi inn på ulike tema som omhandler feks språkutvikling, lesing og den gode samtalen.

Vi hadde vår første samling på planleggingsdagen den 3 juni, der vi gikk igjennom de 3 første øktene i programmet. De resterende øktene vil vi jobbe med gjennom hele neste barnehageår.

Les gjerne mer på http://sprakloyper.uis.no/

 

Eller spør oss i barnehagen.

 

Ps! Husk å ta med bøker på sommerferien