En Bedre barnehage

På nettstedet En Bedre Barnehage setter PBL fokus på forskjeller i hvordan ulike kommuner i Norge prioriterer barnehager.

Ny høring om finansiering av privatebarnehager - viktig å sikre forutsigbarhet for å kunne drive barnehage med godt kvalitativt innhold.

Les mer på : www.enbedrebarnehage.no