Foreldrebetaling fra 1. mai

Fra 1. mai 2015 er det vedtatt ny ordning for reduksjon i foreldrebetaling for alle som har barn i norske barnehager.

Fra 1 mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av egen inntekt for en barnehageplass.

Mer informasjon om ordningen, og om hvordan du kan søke om redusert foreldrebetaling finner du ved å trykke på linken under:

www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

 https://oskommune.no/sosiale-tenester/sok-om-redusert-foreldrebetaling-for-barnehageplass/sok-om-redusert-foreldrebetaling-for-barnehageplass/