Brukerundersøkelse på barnehageområdet i Os kommune

Os kommune gjennomfører stor brukerundersøkelse på barnehageområdet

I dag åpner kommunen opp for en stor brukerundersøkelse på barnehageområdet, denne er også vår barnehage med på.

Vennligst se informasjon ved å trykke på linken : 

Til barnehagane sine heimesider og Os kommune sine heimesider - Kunngjering brukarundersøking barnehage 2015 - Kopi