Ungdomsskulegutter som lekeressurs i barnehagen

Søre Øyane Naturbarnehage er prosjektbarnehage i 2015

Det overordnede målet for prosjektet "Ungdomsskulegutter som lekeressurs" er å styrke likestilling i det pedagogidke arbeidet i barnehagene på kort og lengre sikt, ref " Handlingsplan for likestilling 2014". Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Hordaland, og i Os er det 4 barnehager som får være prosjektbarnehager i 2015. 

En lekeressurs er ungdomsskulegutter som kommer i barnehagen for å være sammen med barna, og skal delta i lek på barnas premisser. De blir ansatt som lekeressurs i barnehagen, og skal komme i barnehagen etter skoletid en dag i uken. Akkurat nå er vi ferdig med informasjonsrunde på Nore Neset Ungdomsskole, som er vår samarbeidspartener i prosjektet. Ungdommene har frist til 2. desember til å søke på jobben som lekeressurs, og i løpet av de første ukene i desember vil det bli klart hvem som får jobb hos oss.