Framdrift for hovedopptaket i Os kommune

No nærmer det seg hovedopptak til høstens ledige barnehageplasser

Hei,

Minner om at søknadsfrist for å bli med i hovedopptaket i Os kommune er sett til 1.mars. Søknader som blir lagt inn etter denne datoen blir ikke med i hovedopptaket.

Vår barnehage er med på hovedopptaket i kommunen, og følger kommunen sin plan for framdrift . 

I tiden rundt den 15 mars vil vi sende ut brev med tilbud om barnehageplass til de som står fremst på vår venteliste. Dersom noen takker nei , eller at det av andre grunner fremdeles står plasser ledig etter denne datoen, vil det bli sendt ut nye tilbudsbrev i begynnelsen av april.

 

Har du spørsmål omkring opptaket, ta kontakt med styrer : Kjersti Ellingsen