Nye rutiner for medisinering av barn som går i barnehagen

Vår barnehage følger retningslinjene til Os kommune vedrørende medisinering av barn i barnehage, skole og sfo.

Det skal svært gode grunner til for at barn i barnehagen treng å få medisiner i den tiden det er i barnehagen. I de aller fleste tilfeller kan medisin bli gitt før og etter barnehagetid. Men i noen tilfeller må barnet få medisin i barnehagen, og i den forbindelse må foreldre / foresatte fylle ut en avtale om medisinering med den ansvarlige i barnehagen.

Avtalen finn du på denne linken :

Handtering av legemiddel i barnehage, skule og SFO

Ta kontakt med barnehagen dersom du kjem opp i ein situasjon der barnet ditt vil trenge medisiner i barnehagen.