Opprydding i IST barnehagesøknad

Opprydding i Ist - kommunen rydder i ventelistene

Kommunen rydder opp i ventelistene sine på IST barnehage. All informasjon vil gå ut til søkere til barnehageplasser i kommunen via mail.

Det er søkers ansvar å se til at opplysninger i IST stemmer til en hver tid. Har du fått barnehageplass, eller av annen årsak ikke lenger ønsker å stå på venteliste , ber vi om at søknaden blir slettet.

Mer informasjon finner dere via denne linken:

https://oskommune.no/artikkel.aspx?MId1=270&MId2=270&MId3=270&AId=2196&Back=1