Opptak til nytt barnehageår

Søknadsfrist er 1 mars

Søknadsfrist for å bli med i årets hovedopptak , er 1 mars.

Du søker via Os kommune sin hjemmeside, mer informasjon

finner du under fanen "Om oss " og "søk barnehageplass"